Showing posts with the label Qurbani Ke MasailShow all
BAQAR EID KE MUSTAHAB AMAL
QURBANI KE GOSHT KI TAQSIM KAARI
QURBANI KA TARIQA AUR DUAA
QURBANI KE WAQT ISLAMI BAHANE KAB MAUJUD HO?:
Qurbani ka Janvar Jivah Karne Ke Zaruri Masail
TAKBIRE TASHRIQ PADHNE KA TAREEQA
HALAAL JAANWAR KI 22 CHIZE KHANA MAN'A HAI
Qurbani Karne Wale Baal Aur Nakhoon Na Katen
EID KI NAMAZ KA MUKAMMAL TAREEQA