Biography of Hazrat Umar Farooq Radhiallahu Anhu

Hazrate Umar Faarooq Farooq Radhiallahu Anhu


Alqaab :

‾‾‾‾‾‾‾‾

Faarooq-e-aazam, Sayyed-ul-Aadileen, Gha'iz-ul-Munaafiqeen, Mutammim-ul-Arbain, Miftaah-ul-Islaam.


Biography of Umar Radhiallahu Anhu


Aap ki wilaadat 586 A.D. me Makka me hui.


Aap ke waalid ka naam Khattab ibn Nufail aur waalida ka naam Hantamah bint Hishaam ibn Mugheera al-Makhzumi hai.


Aap Quraish ke Banu Adi khaandaan se ta’alluq rakhte hain.


Biography of Hazrat Umar Farooq Radhiallahu Anhu

Huzoor Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ne ALLĀH ta’ala se dua ki ke “Aye ALLĀH! Umar ke zariye Islaam ko mazbooti aur sarfaraazi ata farma.”


5 Nabawi (614 A.D.) me Huzoor Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ke hukm se musalmano ke ek giroh ne Abyssinia hijrat ki.

Hazrat Umar ko jab ye pata chala to Quraish me ikhtelaaf na ho is ke liye 7 Nabawi (616 A.D.) Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ko qatl karne ka iraada kiya.

Jab talwaar lekar chale to raste me Aap ke dost Naeem bin Abdullāh mile, jis ne Islaam apna liya tha lekin zaahir nahi kiya tha. Us ne kaha ke ‘Pehle jaakar apne ghar me apni behan ki khabar lo.’

Yeh sunkar Hazrat Umar apni bahen Faatima binte Khattaab radiy-Allāhu ta’ala anha ke ghar pahunche to dekha ke un ki behan aur behnoi Saeed bin Zaid radiy-Allāhu ta’ala anhu Tilaawat e Qur’an (Surah Tā-hā) kar rahe hain. Aap ne ghusse me apni behan ko dhakka dekar giraakar jakhmi kar diya to un ki  behan boli ke “Agar humari jaan bhi chali jaaye to bhi hum islaam nahi chhodenge. Tum hume sirf isi liye maarte ho ki hum ALLĀH ko ek maante hain.” Yeh sunkar Aap kuchh narm hue aur Aap ne woh kaagaz uthaaya jis me Qur’an ki aayaten likhi thi. Jis me yeh aayat padhte hi dil ka aalam badal gaya : Beshak main hi ALLĀH hu mere siwa koi ma’abood nahi so tum meri ibaadat kiya karo, Aur meri yaad ki khaatir namaaz qaa'im kiya karo. (20 Surah Tā-Hā, Aayat 140). Aur bol uthe “Kya hi achha aur buzurg kalaam hai.” Yeh sunkar Hazrat Naeem bin Khabbaab radiy-Allāhu ta’ala anha foran kone me se baahar aaye aur kaha “Aye Umar! Tum ko khush-khabari ho. Mujhe yaqeen hai ki Huzoor Nabi e kareem sallallāhu alaihi wa sallam ki dua tumhare haq me qubool hui.”


Phir Aap talwaar ke saath Huzoor Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ki baargaah me pahunche aur talwaar rakhkar kalma padh liya.


Aur is ke baad jaakar Quraish ke sardaar Abu Jahl Amr ibn Hishaam aur Abu Sufyaan ibn Harb ko apne musalman hone ki khabar de di.

Is tarah Aap 616 A.D. me 30 saal ki umr me Islaam me daakhil hue.

Aap as-Saabiqoon al-Awwaloon me shaamil hain.


Biography of Hazrat Umar Farooq Radhiallahu Anhu

Islaam apnaane ke baad kuchh waqt baad Aap ne Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam se arz kiya ke ‘Ya Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam! Kya hamara deen haq par hai?’ Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne farmaaya ‘Haan, bilkul haq par hai.’ Aap ne arz kiya “Hum ibaadat e ilāhi karke kuchh galat kar rahe hain?” Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne farmaaya ke “Bilkul nahi.” Aap ne farmaaya “To phir aaj se hum baghair kisi ke khauf ke khule aam ALLĀH ki ibaadat karenge.”


Phir Aap ne kuchh musalmano ke saath Ka’aba shareef ke paas jaakar kaafiro se kaha “Agar kisi ko apne bacho ko yateem aur apni biwiyo ko bewa karna ho to wo musalmano ko ALLĀH ki ibaadat karne se roke.”

Is tarah aap ne pehli baar khule aam namaaz padhna shuru karaaya.


***********

Aap Ashra e mubashira me shaamil hain.


Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne farmaaya hai ki

(1) Mere baad agar koi Nabi hota to woh Umar ibn Khattab hota.

(2) ALLĀH ne Umar ki zabaan aur qalb par haq ko jaari farmaaya hai.

(3) Umar wo hai jis ke saaye se bhi shaitaan door bhaagta hai.


Biography of Hazrat Umar Farooq Radhiallahu Anhu

622 A.D. me jab Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne apne ashaaba ko Yaṡreeb (Madeena) hijrat ke liye farmaaaya to Aap Makka se Hijrat karke Madeena aa gaye.

Aap ne din ke waqt be-khauf  apne chachazaad bhai Saeed ibn Zaid, apne bete Abdullāh aur beti Hafsa aur Khunais ibn Huzaifa al- Sahmi aur deegar ashaaba ke saath hijrat ki.


Hijrat ke baad Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne Banu Saalim ke sardaar Hazrat Utbaan ibn Malik radiy-Allāhu ta’ala anhu ko Aap ke deeni bhai banaaya. Unho ne apni har cheez ke 2 hisse karke ek hissa Hazrat Umar Faarooq radiy-Allāhu ta’ala anhu ko de diya.


Aap Masjid e Nabawi ki ta’ameer me bhi khoob shaamil hue.


**********

Aap ki beti Hazrate Hafsa radiy-Allāhu ta’ala anha Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ke Nikaah me aai hain.


***********

Aap ishq e Rasool ke saath har sunnat o hadeeṡ par amal karte the aur har waqt Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ki ta’azeem karte the aur dushman e Rasool se kabhi rishta nahi rakhte the.


Ek baar Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ki baargaah me Bishr naami ek musalman aur Ka’ab bin Ashraf naami yahudi aaye aur apna jhagda bataaya.

Musalman ne is yahudi se zameen khareedi thi aur us me ek kuan tha. Dono ke darmiyaan yeh tay hua tha ke ek din yahudi us kuen ka paani istemaal karega aur ek musalman istemaal karega.

Ek baar yahudi ki baari me musalman ne paani nikaal liya. Is baat ko lekar dono me jhagda hua.

Jab kisi tarah is ka hal na nikla to yahudi ne kaha ke “Aao, hum tumhare Nabi ke paas chalte hain aur un se is ka faisla karaate hain.”

Musalman ne yeh sochkar khush tha ke “Main musalman hu, Is liye Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam mere haq me hi faisla sunaenge.”

Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne dono ki baat sunne ke baad yahudi ke haq me faisla diya.

Musalman ne socha ke kisi bhi wajah se Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ne yahudi ke haq me faisla de diya hoga.


Phir wo Hazrate Umar Faarooq ke paas aaya aur saari baat batai. Aap foran andar jaakar talwaar lekar aaye aur musalman ki gardan kaat daali.


Musalmano me kohraam ho gaya ke Hazrate Umar ne musalman ko maar daala.

Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne Aap ko bulaakar haqeeqat puchhi to Aap ne kaha ke “Ya Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam! Jo aap ke faisle ke khilaaf ho aur aap ki baat na maane woh musalman ho hi nahi sakta. Woh islaam ki aur aap ki aur be-adabi kare is se pehle maine us ki gardan kaat di.”


Is par Rab ta’ala ne aayat naazil farmaai :

“Pas (Aye mehboob!) Aap ke Rab ki qasam ye log musalman nahi ho sakte jab tak ke wo apne darmiyaan waaqe hone waale har ikhtilaaf me aap ko haakim na bana len phir jo aap faisla farma den (us par) apne dilo me koi tangi [na-raazgi] na paaye aur khushi ke saath qubool kar len puri farmaan bardaari ke saath.”

(Qur’an : 4 Sorah an-Nisaa, Aayat 65)


*************

Kai martaba aap ke mashware ke mutaabiq ‘Wahi (Aayaten)’ naazil hui.

(1) Aap ne Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ko darkhaast pesh ki ke “Maqaam e Ibrāheem par 2 rak'at namaz padhni chaahiye.” Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne farmaaya ki “Abhi aisa koi farmaan nahi hai.”

Foran wahi naazil hui aur farmaan hua “Maqaam e Ibrāheem ko Namaaz padhne ki jagah banaao.” (Soorah Baqarah, Aayat 125)


(2) Raees-ul-Munaafiqeen Abdullāh bin Ubay bin Sulool ka janaaza Huzoore akram sallallāhu alaihi wa sallam ke saamne laaya gaya to aap ne arz kiya ki “Is Dushman e Islaam ki namaaz e janaaza na padhaai jaaye.”

Foran wahi naazil hui aur farmaan hua “Aur aap kabhi bhi in (munaafiqo) me se kisi ki mayyat par namaaz (e janaaza) na padhna aur na hi aap us ki qabr par (dua ke liye) khade hona. Beshak unho ne ALLĀH aur us ke Rasool ke saath Kufr kiya aur wo na-farmaani ki haalat me hi mar gaye.” (Soorah Taubah, Aayat 84)


(3) Arab me pehle ehtiyaatan parda kiya jaata tha, laazim nahi tha. Ek roz Aap ne arz kiya ke ‘Ya Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam! Humari ghairat ko ganwaara nahi hai ke humari aurton ke upar parda laazim na ho.’

Foran aurton ko parde ka hukm hua.

Biography of Hazrat Umar Farooq Radhiallahu Anhu

20 Ramazaan 8 Hijri (11 January 630 A.D.) ko Fateh Makka ke baad Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne kohe Safa par khade hokar Ahle Makka se bai'at lena shuru kiya to Hazrat Umar Faarooq radiy-Allāhu ta’ala anhu ko apne saath khada rakha.


***********

10 Hijri (632 A.D.) me Hajjatul Wida ke baad Ghadeer e Khum par Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne ashaaba se irshaad farmaaya ke “Jis ka main Maula hu Ali bhi us ka Maula hai.’ To Aap ne foran Hazrat Ali ke qareeb jaakar farmaaya “Aye Ibn Abi Taalib! Mubarak ho, Aap mere aur har musalman ke Maula hue.”


***********

Ek baar Aap ne Ka’abatullāh ke Tawaaf ke dauraan Hajr e Aswad se mukhaatib hokar farmaaya tha ke “Aye Hajr e Aswad! Tu jannati patthar hai, Lekin mujhe na koi nuqsaan pahuncha sakta hai, na koi nafa de sakta hai. Main sirf is liye tujhe chumta hu ke maine mere Aaqa Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ko tujhe chumte hue dekha hai.”


**********

Aap hamesha dua karte the “Ya ALLĀH! Mujhe apne mehboob ke shaher me shahaadat ki maut ata farma.”


Huzoor Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ne irshaad farmaaya,

“Mil kar khaaya karo alag alag na khaao, kyun ki barkat mil kar khaane se haasil hoti hai.”

(Ibne Maajah, Jild -02, Hadeeṡ -3387)


**********

Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ke wisaal ke baad Ansaar sahaaba Khalifa ke liye faisla karne ke liye jama hue. Jab Aap ko pata chala to aap Hazrate Abu Bakr Siddeeq aur Hazrat Abu Ubaida Aamir bin Jarrah radiy-Allāhu ta’ala anhuma ko lekar waha pahunche. Daryaaft karne par ansaar ne bataaya ke ek ansaar aur ek muhaajir is tarah 2 khalifa banaaye jaaye. Aap ne farmaaya “Yeh mumkin nahi. Aur khalifa muhaajir me se hona chaahiye kyun ki Quraish afzal hain aur wo Islaam ke ibtidaai daur me eimaan laaye hain.” Aap ki baat se muta’aṡsir hokar sab ne kaha “Aap hi khalifa ban jaaiye.” Aap ne Hazrate Abu Bakr Siddeeq radiy-Allāhu ta’ala anhu ka haath pakadkar farmaaya “Nahi. Hazrate Abu Bakr Siddeeq hi khalifa banne ke laa'iq hain. Maine un ke haath par bai'at karta hu.”

Is ke baad ek ke baad ek tamaam ashaaba ne bhi Hazrate Abu Bakr Siddeeq se bai'at ki.

Is tarah Hazrate Abu Bakr Siddeeq pehle khalifa bane.


Aap hamesha Hazrate Abu Bakr Siddeeq ke madadgaar aur musheer rahe.


**********

Shawwaal 11 Hijri (December 632 A.D.) me Jung e Yamaama me taqreeban 1200 musalman shaheed hue un me 300 ashaaba Haafiz e Qur’an the. Aap ne Hazrate Abu Bakr Siddeeq radiy-Allāhu ta’ala anhu se farmaaya “Is tarah Haafiz e Qur’an kam hote rahe to Qur’an ki hifaazat karna mushkil hoga. Behtar hai ke hum Qur’an ko jama karke Kitaab bana len.”

Is tarah Aap ke mashware par Hazrate Abu Bakr Siddeeq radiy-Allāhu ta’ala anhu ke zamaane me Qur’an majeed ko jama karke kitaab banaane ka kaam shuru kiya gaya, jo  Hazrat Uṡmaan Ghani radiy-Allāhu ta’ala anhu ke zamaane me mukammal hua.


**********

Hazrate Abu Bakr Siddeeq radiy-Allāhu ta’ala anhu ne apne wisaal se pehle Hazrat Uṡmaan Ghani aur Hazrat Abdur Rahmān bin Awf radiy-Allāhu ta’ala anhuma ko Hazrat Umar Faarooq radiy-Allāhu ta’ala anhu ko Khalifa banaane ki wasiyat ki.


13 Hijri me Aap Hazrate Abu Bakr Siddeeq radiy-Allāhu ta’ala anhu ke wisaal ke baad dusre Khalifa bane.


**********

Aap ka daur e khilaafat 10 saal 6 mahine raha.

Aap ke zamaane me Islaami saltanat Faars (Iran) aur Misr (Egypt) aur Rom tak phaili.

Aap ke zamaane me kuffaar ke 300 qile fatah hue aur 1036 shaher aur qasbe fatah hue aur 4000 masjiden ta’ameer hui.


**********

Aap ke zamaane me Maah e Ramazaan me Taraawih ki namaaz ba-jama’at padhna shuru hua.

Aur is ke baare me Aap ne farmaaya ke “Yeh ek achhi bid'at hai.”


**********

Aap ne har sube me ek Wali (Provincial governor) aur un ke taabe Wali e asghar (Junior governor) muqarrar kiya.

In ke ilaawa Katib (Chief Secretary),  Katib-ud-Diwaan (Military Secretary), Saahib-ul-Khiraaj (Revenue Collector), Saahib-ul-Ahdaas (Police chief),  Saahib-ul-Bait-ul-Maal (Treasury Officer)  aur Qaazi (Chief Judge) bhi muqarrar kiye.


**********

Aap hamesha musalmano ki khush-haali, raahat aur falaah ke liye aur un ki pareshaaniyo ko door karne ki koshish karte.


Is ke liye Aap ne bahot saare intazaam karwaaye :


(1) Bahot saare Sara (musaafir-khaane) banaaye.


(2) Imaam aur Moazzin ke liye tankhwaah muqarrar ki.


(3) Masjido me raat ke waqt Roshani ka intazaam kiya.


(4) Masjid me ‘Wa'az’ ka tareeqa qaa'im kiya.

Aap ki ijaazat se Hazrat Tameem Daari ne sab se pehle Wa’az kiya.


(5) Waqaf ka tareeqa ijaad kiya.


(6) Sharaab peene waale ko 80 kode maarne ki saza muqarrar ki.


Aap ne Azawaaje muttahiraat, Muhaajir sahaaba aur Junge Badr me shaamil hone waale ashaaba ke liye batore imdaad saalana wazeefa (pension) muqarrar kiya.


****************

Aap kai baar raat me khufiya apni riyaaha ke haalaat jaanne ke liye nikalte.


Ek baar Aap apne ghulaam Aslam ke saath Harra Waakim ki taraf nikle. Maqaame Siraar par ek khaime ke paas se guzre. Aap ne bacho ke rone ki aawaaz suni. Aap ijaazat lekar andar daakhil hue aur waha maujood aurat se bacho ke rone ki wajah puchhi. To us aurat ne bataaya ke “Mere bache bhuke hain aur mere paas unhe khilaane ke liye koi cheez nahi. Main bahot der se paani se bhare hue bartan me chhote chhote patthar rakhkar aag par rakhkar unhe behla rahi hu ke jab khaana tayyaar ho jaaega to khilaungi. Ab to bache thakkar so jaayenge.” Phir us ne kaha ke “Mehshar me Khalifa Umar ko is ka jawaab dena hoga.” Aap ne kaha ke “Main kuchh intazaam karta hu.”


Aap ne bait ul maal me se aata aur khaane ka saamaan nikaala aur apne ghulaam Aslam se farmaaya “Is bori ko meri peeth par laad do.’ Ghulaam ne kaha ‘Huzoor! Aap rehne dijiye. Main utha leta hu.” Aap ne kaha “Mujhe hi bojh uthaane do. Qayaamat me apna bojh mujhe hi uthaana hoga, tum nahi uthaaoge.”

Aur bori ko laakar us aurat ko diya. Phir khaana pakaaya aur bacho ko khaana khilaaya. Phir Aap bacho ko apn peeh par bithaaya aur un ke saath khelne lage aur unhe khush kiya. Us aurat ne dua dete hue kaha ke “ALLĀH ta’ala aap ko aabaad rakhe. Kaash, Aap Ameer-ul-mo’mineen hote.”

Aap ne farmaaya ke “Aap jab Amer-ul-mo’mineen ke paas aaoge to in shaa Allāh mujhe wahi paaoge.”


***********

Aap bahot achhe Muqarrir (Khateeb) the.


****************

Aap hamesha saadgi pasand farmaate the.

Aap sufoof (oon) ka libaas pehante jis me pevand lage hote.


Ek martaba Aap apne bacho ke saath namaaze eid ada karne ke liye eidgaah tashreef le jaa rahe the. Raaste me ek budhi aurat Aap se madad maangne ke liye khadi thi. Aap ka saada libaas dekhkar us ne apna iraada badal diya. Aap use dekhkar us ka haal jaan gaye aur farmaaya “Main apne aish o aaraam ke liye maal jama karne ke liye khalifa nahi bana hu, balke ummat ka khaadim hu. Bataao, Tumhe kis cheez ki zaroorat hai.” Phir Aap ne khajaanchi ke naam ek chitthi likhkar di ke “Is aurat ki saari zaroorato ko puri ki jaaye.”


****************

Aap ki Adaalat mash'hoor hai.


Ek martaba Madeena munawwara me Zalzala aaya aur zameen zor zor se hilne lagi. Ye dekhkar Aap jalaal me aa gaye aur zameen par ek durra maar kar farmaaya “Aye zameen! Saakin ho jaa, Kya maine tere upar adl o insaaf nahi kiya?”

Aap ka farmaan sunte hi zameen thaher gai aur zalzala rook gaya.


****************

Jab Misr (Egypt) Fatah hua to ek roz Ahle Misr ne Hazrat Amr bin Aas radiy-Allāhu anhu se arz ki ke “Aye Ameer! Humare yaha Dariya e Neel ki ek rasm hai jab tak us ko adaa na kiya jaaye dariya jaari nahi rehta.”

Unho ne daryaafat farmaaya ke “Kya rasm hai?” Logo ne kaha ke “Hum ek kunvari ladki ko us ke waalidain se lekar umda libaas aur nafees zewar se saja kar Dariya e Neel me daalte hain.” Hazrat Amr bin Aas ne farmaaya ke “Islaam me hargiz aisa nahi ho sakta aur islaam puraani waahiyaat rasmo ko mitaata hai.” Pas woh rasm rok di gai aur Dariya ki rawaani kam hoti gai yaha tak logo ne waha se chale jaane ka iraada kiya.

Yeh dekhkar Hazrat Amr bin Aas ne Ameerul mo’mineen Hazrat Umar Faarooq radiy-Allāhu anhu ki khidmat me tamaam waaqia likh bheja. Aap ne jawaab me tehreer farmaaya ke “Tum ne theek kiya. Beshak Islaam aisi rasmo ko mitaata hai. Mere is khat me ek Ruk’aa hai. Is ko Dariya e Neel me daal dena.”

Hazrat Amr bin Aas ke pas jab yeh khat pahuncha aur unho ne woh Ruk’aa us khat se nikaala to us me likha tha ke “Aye Dariya e Neel! Agar tu apne aap jaari hai to na jaari ho aur ALLĀH ta’ala ne jaari farmaaya hai to me Waahid e Qahhaar se arz karta hu ke tujhe jaari farma de.”

Hazrat Amr bin Aas ne yeh Ruk'aa Dariya e Neel me daala to ek raat me 16 gaz paani badh gaya aur ye hrasm Misr se bilkul khatm ho gai.


****************

Ek baar Khutba e Jum’aa ke dauraan aap ne bich me farmaaya ‘Ya Saariyatul Jabal’ Aisa aap ne 3 martaba kaha. Logo ko ta’ajjub hua.

Baad me jab Aap se daryaaft kiya gaya ke “Aaj Khutbe ke dauraan Aap ne yeh kya Kalma farmaaya?” To Aap ne irshaad farmaaya “Maqaame Nahavand me Kuffaar lashkare Islaam ko do taraf se gher kar maarna chaahte hain. Is liye maine pukaar kar kaha ke “Yaa Saariyatul Jabal’ (Aye Saariya! Pahaad ki aad le lo.)”

Kuchh din baad Islaami lashkar ke Sipaah saalaar Hazrate Saariya radiy-Allāhu anhu ka Qaasid khat lekar aaya jis me yeh tehreer tha “Jumaa ke din dushman ke lashkar se muqaabala ho raha tha. Khaas Namaaze Jum'aa ke waqt hum ne suna Aye Saariya! Pahaad ki aad le lo. Yeh sunkar hum pahaad ke qareeb ho gaye aur ALLĀH ke fazl se dushman par galbaa haasil hua yaha tak ke dushman ki shikasht hui.” 


Is tarah ALLĀH ta’ala ke fazl se Aap ne jung ke maahol ko bhi dekha aur musalmano ki hifaazat ke liye mashwara diya aur ALLĀH ne aap ki aawaaz ko hawa ke zariye Madeena se bahot door maidaan e jung me Hazrate Saariya tak pahunchai.


**********

Ek baar Hazrat Ali radiy-Allāhu ta’ala anhu ne khwaab me dekha ke Masjid e Nabawi me Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam Fajr ki namaaz padha rahe hain aur Aap bhi Huzoor ke pichhe namaaz padh rahe hain. Salaam pherne ke baad Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam deewaar se tek lagaakar baith gaye. Itne me ek aurat khajooro ka tabaak lekar haazir hui aur Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ko pesh kiya. Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne ek khajoor Hazrat Ali ko ata farmai aur baaqi khajooren dusre namaaziyo me taqseem farma di. Hazrat Ali ne bhi apne hisse ki khajoor ko khaaya. Is ke baad un ki aankh khul gai aur woh jab jaage to khajoor ki meethaas aur maza mehsoos kiya.


Phir Hazrat Ali namaaz e Fajr ke liye Masjid e Nabawi gaye. Namaaz ke baad dekha ke Hazrate Umar radiy-Allāhu ta’ala anhu usi tarah deewaar se tek lagaakar baithe. Itne me ek aurat khajoor ki tokri lekar aai. Hazrate Umar radiy-Allāhu ta’ala anhu ne bhi us tabaak se ek khajoor uthakar Hazrat Ali ko di aur baaqi sab khajooren dusre namaaziyo ko baant di gai.

Hazrate Ali ne farmaaya “Aye Ameerul Momineen! Ek Khajoor Mujhe aur bhi de dete to kya baat thi?” Hazrate Umar ne farmaaya ke “Main to usi tarah taqseem kar raha hu jaise khwaab me Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne taqseem kiya tha. Agar Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ne do khajoor diye hote to main bhi do deta.”


****************

Aap gustaakh e Rasool se koi ta’alluq nahi rakhte the.

Ek martaba namaze Maghrib padhkar Aap masjid se tashreef farma the ki ek shakhs ne aawaaz di “Kaun hai jo musaafir ko khaana de?” Aap ne khaadim se farmaaya “Jaao aur use apne saath lekar aao.”

Woh shakhs aaya to us ke liye khaana mangwaaya. Musaafir ne Khaana shuru hi kiya tha ke us ne ek aisi baat kahi jis se bad-tameezi ki boo aati thi. Aap ne foran khaana saamne se uthva liya aur use waha se nikaal diya.


**********

Ek martaba Hazrate Abi bin Kaab ne Aap se puchha ke “Taqwa Kya Hai?”

Aap ne farmaaya “Kabhi kaantedaar raaste par chale ho? Jaise waha Kapdo ko aur Jism ko bachaate ho waise hi Gunaaho se bachne ka naam Taqwa hai.”


**********

Ek martaba eid ki raat ko Aap ki aankho me aansoo the. Logo ne arz kiya “Ameer-ul-momineen! Kal eid hai. Khushi ka din hai. Aap kyun nro rahe hain?” Aap ne farmaaya “Jin ke Roze aur ibaadat qubool ho gaye hain un ke liye kal Eid (khushi ka din) ha aur jin ke Roze aur ibaadat qubool nahi hue un ke liye kal Waeed (gham ka din) hai.”


**********

Aqwaal :

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Aap ne irshaad farmaaya hai :

(1) Jis ne Rab ke aage jhukna sikh liya wo hi ilm waala hai,

Kyun ki Aalim ki pehchaan Aajizi hai aur Jaahil ki pehchaan Takabbur hai.


(2) Khuda se us ke wohi bande darte hain jo us ki azmat ki ilm rakhte hain.


(3) Kam bolna Hikmat hai, Kam khaana Sehat hai, Kam sona Ibaadat hai, Aur logon se kam milna Aafiyat hai.


(4) Dua maangte raho, Kyun ki mumkin aur na-mumkin to sirf hamari soch me hai,

ALLĀH ta’ala ke liye to kuchh bhi na-mumkin nahi.


(5) Tauba ki takleef se behtar hai ki gunaah kiye hi na jaaye.


(6) Apne aamaal ka hisaab karte raho is se qabl ke (mehshar me) hisaab ke khade kiye jaao.


(7) Apne muamalaat me un logo se mashwara lo jo ALLĀH ta’ala se darte hain.


(8) 3 cheez dusro ke dil me aap ki izzat badhaati hai :

[1] Pehle salaam karna. [2] Kisi ko us ke sahi naam se pukaarna. [3] Aane waale ke liye jagah karna.


(9) Zaalim ko muaf karna mazloom ke saath Zulm (na-insaafi) hai.


(10) Kisi ki bebasi par mat hanso yeh waqt tum par bhi aa sakta hai.


(11) Logo ko itni jaldi Muaf kar diya karo jitni jaldi tum ALLĀH se muafi ki ummeed rakhte ho.


(12) Haq kadwa aur giraan hai, baatil subuk aur tabaah karne waala hai.


(13) Bahot si nigaahon ne shehwat ki kheti ki aur ek lamhe ki lazzat un ko taweel gham ki meeraaṡ de gai.


**********

Aap riwaayat farmaate hain ki :

Huzoor Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ne farmaaya,

“Har cheez ki ek kunji hoti hai aur Jannat ki chaabi fuqara aur masaakeen ki mohabbat hai, apne sabr ki wajah se wo qayaamat ke din ALLĀH ta’ala ke qareeb honge.”


(Mukashafatul Quloob, Baab 34)


**********

Aap ki 9 biwiya aur 9 saahabzaade aur 4 saahabzaadiya hain.


(1) Zainab bint Maz'oon al-Jamuhi se

3 bete : Abdullāh, Abdur Rahmān, Abdur Rahmān al-Asghar.

1 beti : Hafsa.

(2) Umm Kulṡum Malika binte Jarwila Khuzima se

2 bete : Ubaidullāh, Zaid.

(3) Quraibah bint Abi Umayyah al-Makhzumi

(4) Umme Hakeem binte Haariṡ ibn Hishaam se 

1 beti : Faatima.

(5) Jameelah binte Ashim ibn Saabit se

1 beta : Asim.

(6) Ateekah binte Zaid ibn Amr se

1 beta : Iyaad.

(7) Umme Kulṡum binte Ali ibn Abi Taalib se

1 beta : Zaid (Ibnul Khalifatain).

1 beti : Ruqayyah.

(8) Luhyah se

1 beta : Abdur Rahmān.

(9) Fukaihah al-Yemeni se

1 beti : Zainab.


**********

23 Hijri (644 A.D.) me Abu Lulu Firoz ne Hazrate Umar se apne maalik aur Basra ke Subedaar (governor) Mugheera ibn Shu’ba ke khilaaf bahot zyada mehsool wasool karne ke baare me shikaayat ki. Magar Aap ne tehqeeqat karne ke baad use yeh keh diya tha ke ‘Yeh mehsool barabar hai.’

Is baat se ghussa hokar us ne Hormuzan, Ka’ab al-Ahbar aur Jafinah ke saath milkar Aap ko qatl karne ki saazish banai.


******************

Ek raat Aap ne khawaab me dekha ki Ek surkh rang ke murg ne aap ke badan me 2-3 thonge maari hai.

Aap ne yeh khawaab khutba e jum’aa me bayaan kiya.

Is khawaab ki taabir bayaan ki gai ki ‘Koi kaafir Hazrate Umar ko shaheed kar dega.’


***************

Is ke 5 din baad 26 Zil Hijjah 23 Hijri ke roz namaaze fajr ke waqt Hazrate Umar jab masjid me the tab Abu Luhu ne khanjar se hamla kiya aur aap ke pait me 6 waar karke jakhmi kar diya aur Aap ke badan se tez raftaar se khoon nikalna jaari ho gaya.

Abu Luhu ne bhaagne ki koshish ki, Lekin ashaaba ne use nakaam kar diya. Bhaagne ki koshish me us ne 12 ashaaba ko jakhmi kar diya aur phir khud ko khanjar maarke khudkushi kar li.


Aap ne Hazrat Abdur Rahmān bin Awf radiy-Allāhu ta’ala anhu ko imaamat ke liye aage kiya aur ashaaba ko hukm diya ke Aap ke pair qible ke jaanib kar diye jaaye aur is tarah aap ne namaaz ada ki.


Jab log namaaz se faarigh hue to Hazrat Umar ne Hazrat Ibne Abbaas radiy-Allāhu ta’ala anhu se farmaaya “Aye Ibne Abbaas! Bataao to mujhe kis ne jakhmi kiya hai?” Ibne Abbaas ne arz kiya “Firoz naami ek aatish parast mushrik ghulaam ne.” Yeh sunkar Aap ne farmaaya “Ilāhi! Tera shukr hai  ke meri maut kisi kalma-go shakhs ke haatho se nahi hui.”


Aap shadeed zakhmi hue the. Aap ko jo sharbat pilaaya gaya wo zakhm ke raaste se baahar nikal aaya. Log Aap ka haal puchhne ke liye aate the.


Ek naujawaan aaya aur haal puchhkar laut raha tha tab Hazrat Umar ne dekha ki us ka tehband zameen se lagta hai to Aap ne us naujawan ko apne paas waapas bulaane ke liye kaha. Jab woh dobaara haazir hua to Aap ne farmaya “Apne tahband ko ooncha kar lo. Yeh amal ALLĀH ke nazdeek achha hai. Tumhara kapda bhi zameen par lagkar kharaab hone se mehfooz rahega.”


Aap ne 4 din jakhmo ke sabab bahot takleef me bistar me guzare.


Is dauraan Aap ne Hazrat Abdur Rahmān ibn Awf, Sa’ad ibn Abi Waqqaas, Talha ibn Ubaidullāh, Zubair ibn Awwaam, Uṡmaan ibn Affaan, aur Ali ibn Abu Taalib radiy-Allāhu ta’ala anhuma ki shura (committee) banaakar unhe naya Khalifa muqarrar karne zimmedaari de di. Unho ne mashwara karke Hazrat Uṡmaan ibn Affaan radiy-Allāhu ta’ala anhu ko khalifa muqarrar kiya.

Aur is dauraan Hazrat Suhayb ar-Rumi radiy-Allāhu ta’ala anhu ko aarzi khalifa banaaya gaya.


**********

Aap ka wisaal 1 Moharram 24 Hijri (7 November 644 A.D.) ko 59 saal ki umr me  hua.


Aap ki namaaz e janaaza Hazrat Shoaib ar-Rumi radiy-Allāhu ta’ala anhu ne padhai.


Aap ka mazaar Huzoor sallallāhu alaihi wa sallam ke Roza Mubarak ke andar Hazrate Abu Bakr Siddeeq radiy-Allāhu ta’ala anhu ke bagal me ya hai.

 

**********

ALLĀH ta’ala us ke Habeeb sallallāhu alaihi wa sallam ke sadqe me

Aur Hazrat Umar Faarooq radiy-Allāhu ta’ala anhu aur Ashaaba ke waseele se

Sab ko mukammal ishqe Rasool ata farmae aur Sab ke Eimaan ki hifaazat farmae aur Sab ko nek amal karne ki taufiq ata farmae.

Aur Sab ko dunya wa aakhirat me kaamyaabi ata farmae aur Sab ki nek jaa'iz muraado ko puri farmae.

Aameen.

Post a Comment

0 Comments